Stikkord: Valmuesøster

Når tålmodighet er en dyd

Langsom spiring krever tålmodighet

Frø