Hyppe poteter

Bøttepotetene har vokst så mye at de må hyppes